Neem het serieus

Neem het serieus

Waarom nemen we dit rijk van zuivere geesten dan zo weinig serieus? Als we nu onze lezing hier in deze zaal konden zien, wat er in een huis gebeurt aan conflicten tussen goede en kwade geesten. En hoe zou het eruit hebben gezien in het huis van bijv. een SS-leider? Als we dat konden zien, zouden we waarschijnlijk ter plekke sterven van schrik.

Als onze zintuigen hiervoor open zouden staan, dan zouden we veel aandachtiger en oplettender door de wereld wandelen, net als wanneer men zijn weg zoekt in een donker bos. Het gaat erom een gevoel te hebben voor het volle effect en de realiteit van de bovennatuur.

Ik ben ervan overtuigd dat zoals het christelijk geloofsbewustzijn werd bekroond door de mariologie, zo zal het tegen de eindtijd worden gekenmerkt door de kennis van al die waarheden die in de richting liggen van de Geheime Openbaring, en dat zijn de waarheden over het rijk der geesten en hun innerlijke verhouding tot ons.

De voorouders voelden dit wel aan, maar hadden niet de kracht om dit geloof te beschermen tegen bijgeloof. We hebben een sterk besef van de werkelijkheid en haar grenzen. Maar wij hebben ons begrip laten verkommeren om wat voor ons verborgen is en waarnaar in de wereld van de Openbaring slechts wordt verwezen. Daarom raad ik je aan de wereld van de geesten serieus te nemen, of ze nu goed of slecht zijn.

Praktisch gesproken: Met welk doel geeft GOD – niet alleen aan de priester, maar aan iedere christen – ons de sacramentalien? Toch alleen om de kwade geesten te verbannen en de werkzaamheid van de goede geesten te ondersteunen!