Nederigheid

Nederigheid

Hoe God van degenen houdt die bereid zijn zich te buigen!

Hun intieme vereniging met God maakt het voor de Engelen onmogelijk om te zondigen, of om zelfs in een kleinigheid van Gods wil af te wijken.

De vreugde om God te dienen is zo groot dat elk ander motief ervoor verdwijnt. De zoetheid van de Zaligmakende Aanschouwing is zo overweldigend dat ze in niets anders voldoening konden vinden.

Dit is de beloning voor de nederigheid. Het breekt de blokkade af die God voor ons verbergt.

Ieder van de Heilige Engelen weet dat hij voor alle eeuwigheid veilig is dat hij boven iedere verleiding staat.

Aan veel nederige heiligen heeft God dit reeds gegeven, in vertrouwen. Het maakt hen niet onzorgvuldig, maar alleen maar gretiger om God volmaakt te dienen.

Het is het grootste geluk dat mogelijk is voor elk geschapen wezen. Het verandert het geluk van een bepaalde hoop in het geluk van een zekere verwachting.