Natuurlijke kennis

Natuurlijke kennis

De Engelen hebben een veel grondiger kennis van de geschapen dingen dan wij ooit kunnen bereiken.
Zij hebben een krachtiger intellect en een aard die meer lijkt op de aard van God.
Zij zien onmiddellijk en in één oogopslag wat wij slechts door lange studie en redenering te weten komen.

Op een dag hopen wij, door Gods barmhartigheid, te genieten van een kennis als die van hen. Dan zal onze huidige onwetendheid worden veranderd in een uitstekende kennis van God en van alle geschapen dingen!

Kennen de Engelen de toekomst door hun eigen natuurlijke krachten?

Zij kunnen alles voorzien wat in strikte overeenstemming met de natuurwet geschiedt, maar zij kunnen niet voorzien wat van de wil van de mensen afhangt, en nog minder wat van God afhangt.
Zij zijn in vrede in hun onwetendheid.

Zo moet ik mij ook niet met de toekomst bezighouden, maar alles graag aan God overlaten.