Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Moeten we onze Engelbewaarder een naam geven?

Het korte antwoord op deze meest gestelde vraag is eenvoudig “nee”.

Want de Congregatie van de Liturgie en de Sacramenten van het Vaticaan zegt in een document van 2001 dat “de praktijk om namen te geven aan de H. Engelen afgeraden moet worden, behalve in het geval van St. Gabriël, St. Rafaël en St. Michaël, want deze namen komen voor in de H. Schrift.”

Het zou goed voor ons zijn om eens te overwegen dat de naam “Heilige Engelbewaarder “ heel diep onze verbinding uitdrukt met de Engel die God ons voor heel ons leven heeft toegewezen.

Want juist zoals er maar een vrouw en een man in heel deze wereld ons kunnen antwoorden wanneer wij “moeder” zeggen of “vader”, zo is er ook in alle koren van de H. Engelen alleen maar één Engel die ons kan antwoorden wanneer wij uitroepen: “Mijn H. Engelbewaarder, help mij!”