Lofprijzing

Lofprijzing

Hun lievelingsgebed is het Sanctus. Elke Engel zegt in het binnenste van zijn wezen: God is heilig en God alleen is heilig en God is groot. We moeten Hem prijzen zoals de Moeder van God dat deed in haar Magnificat.

De heilige Engelen zijn vol vuur om God te loven en te verheerlijken. We moeten hen vragen ons iets mee te delen van hun brandend vuur, van deze heilige ijver voor de glorie van God, en dan zullen we geheiligd en gered worden.

Onze meest effectieve heiliging hier op aarde is het verheerlijken van God. Hij heeft onze lof niet nodig, dat is wat de Kerk ons in haar liturgie vertelt, maar WIJ hebben het nodig om Hem te prijzen.

Hoe meer we God verheerlijken en Hem in het middelpunt plaatsen, vooral Christus in de Eucharistie, hoe meer we onszelf heiligen, des te meer  openen we ons hart voor het licht van God, de ware barmhartigheid van God, om zijn genaden te ontvangen.