Licht van de Engelen

Licht van de Engelen

Dit klinkt alsof een soort vloek zich in de kerk heeft verspreid, waardoor veel geesten in een soort spirituele diepe slaap zijn geraakt.

Zelfs sommige goede priesters en sommige gelovigen zijn nu zo verblind en verward dat ze een duidelijke bevestiging of publieke verklaring van katholieke waarheden niet nodig achten. In plaats daarvan, zo beweren ze, moet men zijn energie gebruiken voor een nieuwe evangelisatie en voor pastorale kwesties, alsof de verkondiging van waarheden niet pastoraal is!

Ze vergeten dat een duidelijke verkondiging van geopenbaarde goddelijke waarheden in de definitieve formuleringen van het leergezag van de Kerk een van de hoogste uitingen van pastorale zorg en naastenliefde is.

We hebben het licht van de Heilige Engelen nodig die de waarheid duidelijk zien. Alleen de helderheid van de waarheid zal vrede in ons leven brengen en ons in staat stellen ware genade te ervaren.