Leren luisteren naar de Engel (3)

Leren luisteren naar de Engel (3)

Zoals eerder gezegd gebiedt onze Heer en God ons door het woord van de Heilige Schrift acht te slaan op en te luisteren naar de stem van de Heilige Engel. Deze woorden “luisteren” en “horen” duiden op oplettendheid en actief luisteren van onze kant. We kunnen veel dingen horen waarvan we geen notitie nemen.

Hoe meer we horen, hoe minder we ernaar luisteren.

Het is net als het verkeer hier in Detroit. Wanneer iemand voor het eerst aankomt, kan het zo luid en constant lijken. Maar dan komt hij na enige tijd op het punt dat hij zelfs de veelvuldige sirenes van de brandweerwagens niet meer opmerkt.

Luisteren daarentegen bestaat uit het verlangen om te horen. Het is de vervulling van de heilige stilte. Heilige stilte verschaft de sfeer die nuttig is voor het luisteren. Maar naast de beoefening van echte stilte, moet stilte, wil zij vruchtbaar zijn, ook aandachtig zijn.

Een geestelijk schrijver legt dit als volgt uit:

Ware stilte is soms afwezigheid van spraak – maar het is altijd de handeling van het luisteren. De loutere afwezigheid van lawaai die leeg is van ons luisteren naar de stem van God is geen stilte. Een dag vol lawaai en stemmen kan een dag van stilte zijn, als de geluiden voor ons de echo worden van de aanwezigheid van God, als de stemmen voor ons boodschappen en verzoeken van God zijn. Wanneer wij van onszelf spreken en van onszelf vervuld zijn, laten wij de stilte achter ons. Als wij de intieme woorden van God herhalen die Hij in ons heeft achtergelaten, blijft onze stilte intact.

Luisteren is geen eenvoudige taak, gezien de vele obstakels die de wereld en wijzelf ertegen opwerpen. Deze schrijver maakt een belangrijke opmerking: “Wanneer wij van onszelf spreken en vol zijn van onszelf, laten wij stilte achter.”

Dit is de eerste en fundamentele vijand van het luisteren:
vervuld zijn van zichzelf.

Wat betekent het om vervuld te zijn van jezelf? Een van de meest voorkomende manieren waarop iemand met zichzelf bezig is, is door trots of ijdelheid. Maar het kan ook zelfabsorptie zijn door zelfmedelijden.