Leren luisteren naar de Engel (11)

Leren luisteren naar de Engel (11)

Ter afsluiting geeft Petrus ons een belangrijke richtlijn: Bedenkt daarbij wel, dat geen profetie van de Schrift eigenmachtige uitleg toelaat.Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege”. (2 Pt 1,20).

Daarom hebben wij de plicht in voorzichtigheid en geloof al onze gedachten en ingevingen te onderwerpen aan het leergezag van de Kerk en aan de regels van de heilige voorzichtigheid en, indien gepast, aan een geestelijk leidsman of biechtvader. Dit voorkomt dat we worden misleid of ten prooi vallen aan de onzin die van onze eigen menselijke geest of de gevallen geest kan uitgaan.

Een zeker kenmerk van de Heilige Engelen is dat zij, wanneer zij leiden en inspireren, ons altijd steviger willen verankeren in de Kerk en ons willen laten handelen naar de deugden. Zo kunnen zij een beeld of een teken gebruiken, maar dit is bedoeld om ons tot een dieper inzicht te brengen dat wij kunnen verifiëren door de leer van de Kerk of door onze leidsman of een betrouwbare bron te raadplegen.

Wanneer de duivel tekenen gebruikt, doet hij dat om het ego te vleien en de mens zijn verstand te laten overgeven, zodat hij niet meer handelt naar voorzichtigheid en naar het geloof, maar naar de macht en het gezag van de tekenen. De duivel begint met vrome dingen, maar leidt de ziel daardoor geleidelijk aan weg van God. Dit verschijnsel kan worden geverifieerd in het feit dat zulke zielen steeds meer hun volgzaamheid verliezen aan het gezag in de Kerk, aan hun biechtvaders en bestuurders.