Leren luisteren naar de Engel (10)

Leren luisteren naar de Engel (10)

Het tweede belangrijke punt van St. Thomas is dat de Engel niet met ons kan communiceren op de wijze zoals zij die gebruiken om met elkaar te communiceren. Onze kennis wordt verkregen door de bijzondere voorwerpen die tot onze zintuigen worden gericht. Zij moeten ons dus verlichten volgens die zintuiglijke modus.

Dit betekent dat zij communiceren door middel van beelden. Er zijn talrijke voorbeelden van het gebruik van beelden voor openbaring in de Heilige Schrift. In feite is de Bijbel grotendeels samengesteld uit symbolen en beelden, die elk een grote diepte van betekenis hebben.

Zoals het gezegde luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Engelenkennis is veel universeler dan onze kennis. Dit is de reden waarom de Engelen beelden gebruiken, omdat beelden of symbolen de manier zijn die het best past bij ons kenvermogen om een universeel concept over te brengen.

Laten we bijvoorbeeld, nogal willekeurig, de passage uit de profeet Jeremia nemen, waar onze Heer de profeet opdraagt naar het huis van de pottenbakker te gaan om te kijken hoe hij potten maakt. De profeet kijkt toe, en ziet dat de pottenbakker soms een goede pot maakt. Maar als de pot niet de juiste vorm krijgt, begint de pottenbakker opnieuw en vernietigt hij wat slecht was gegaan. Hieruit trekt de profeet een les voor Israël, maar het is bedoeld als iets veel meer dan dat. In plaats van eenvoudigweg in directe bewoordingen uit te leggen wat God van plan was met Israël te doen, en wanneer hij dat van plan was te doen, presenteerde hij het beeld van de pottenbakker. Dit beeld bevat vele betekenisniveaus die niet alleen van toepassing zijn op de voorbijgaande historische situatie van de profeet.

De Engelen onderwijzen ons door de beelden uit de Heilige Schrift, of de uiterlijke tekenen van de sacramenten om onze geest op te wekken tot de kennis van de waarheid. Maar de Engel beperkt zich niet tot deze heilige symbolen. Er zijn duizend dingen die in de loop van de dag aan onze aandacht worden voorgelegd. Dit levert een eindeloze stroom van zintuiglijke beelden op.

De Heilige Engelen willen de ongezonde en nutteloze naar de achtergrond dringen, en de nadruk leggen op de meer verfijnde, juiste en gezonde beelden. De Engel kan verschillende in onze verbeelding opgeslagen beelden combineren, om zo tot een nieuw inzicht te komen. Hij wil de nuttige beelden versterken om ze duidelijker en edeler te maken. Terwijl de duivel juist het tegenovergestelde wil doen.

Dit gebeurt allemaal binnen het domein van onze vrije wilscontrole. We zijn geen blinde instrumenten, zoals we eerder duidelijk maakten. We moeten meewerken aan dit proces. Dat doen we eerst door onze geest te beschermen tegen de valse en gevaarlijke beelden: de beelden die onze zondige neigingen en wereldse bekommernissen voeden. Het is door onze eigen bemiddeling en bezinning dat wij in staat zijn deze hulp van de Engelen te ontvangen. Dit is, in een notendop, een van de fundamentele manieren om volgzaam te zijn aan de Heilige Engelen.

Denk aan die dingen, en ontdoe je geest van de andere dingen die niet lieflijk, noch genadig, noch voortreffelijk zijn.