Lauw of vurig?

Lauw of vurig?

Steeds zijn wij omringd door de machtige hulp van de Heilige Engelen. Om het even, wat we juist aan het doen zijn, zij zijn aanwezig en wachten erop dat ze met ons mee mogen doen. Maar meestal vergeten we, dat om ons heen deze wonderbaarlijke, maar onzichtbare wereld is. De macht der Heilige Engelen houdt zich verborgen en ontplooit zich alleen voor de ogen van de gelovige mens.

Ons geloof voedt zich door het Woord van God en baant zich een weg door het gebed.
Hoe sterker je geloof, des te vuriger is je gebed.

Dat heeft niets met smachtende gevoelens te doen. Maar het hangt af van je eigen beslissing, die je diep in je hart treft.  Veel mensen in de huidige wereld hebben een lauw en vermoeid hart. 10% God en 90% wereld zijn daar in. Men wil het toch niet aan de stok hebben met die “goede God daarboven”, maar wat men eigenlijk zoekt, dat zijn de kleine, plezierige zaken in het hier en nu.

Daar doet de Engel niet aan mee. Gebeden die uit zo een hart komen, zijn als telefoontjes aan een niet bestaand nummer. De God van de middelmatigheid bestaat namelijk niet.

God – onze God – is LIEFDE.

Hij is een verterend vuur, dat je niet koud laat, maar in vuur en vlam zet.

Wie alleen maar een paar seconden voor een morgengebed, een avondgebed en bij tafel tijd neemt, die brandt nog niet!

Wat is God jou waart? Hoe veel mag het je kosten? Hoe meer, des te beter!

Natuurlijk alles in de juiste maat. Maar we blijven zo vaak onder de volle maat steken, die de Heilige Engelen ons tonen!