Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

De lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven is een van de Hymnen die het meest gezongen wordt in de H. Kerk: de gehele schepping straalt in de lofprijzing van God.

Het is een heel spannende, eenmalige geschiedenis, hoe deze lofzang ontstaan is. De koning geeft bevel dat iedereen een groot gouden standbeeld moet vereren en er in aanbidding voor neervallen. Wie dit niet doet, wordt in de brandende vuuroven geworpen.

De drie jonge mannen uit Israel weigeren, als de koning hun dit nog eens beveelt.
Ze geven een schitterend antwoord:

‘Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig op uw vraag een antwoord te geven. Als er een god is die dat kan, dan is het onze God die wij vereren: Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning.  Maar de koning zij ervan overtuigd, dat, ook als God ons niet redt, wij uw god niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden.’ 

Wat een moed! Ze worden dan in de vuuroven geworpen.

Maar een Engel van de Heer daalde in de oven af en maakte het binnenste van de oven zo fris als een koele wind, en het vuur deerde hen geheel niet! Toen loofden de drie als uit één mond hun God  en prezen Hem in de vuuroven.

Het hele derde hoofdstuk in het boek Daniel vertelt van deze wonderbaarlijke redding door God en Zijn Heilige Engelen.

Wil de Heer ons daarmee niet tonen dat Hij ons uit ieder doodsgevaar kan redden? En bovenal ons ook wil bevrijden van angst voor catastrofen? Het zou een goed idee zijn om deze lofzang eens vaker te bidden.

Met onze lofprijzing en dank en vertrouwen op God kunnen we alles wat ons dierbaar is, zelfs de gehele schepping onder de bescherming van de Almachtige God stellen en van Zijn machtige Engelen!

Wij moeten hen aanroepen niet als het al brandt, maar van te voren en liefst dagelijks alles aan God toevertrouwen. Als God en Zijn Engelen ons beschermen, waarvoor zouden we dan nog bang moeten zijn?!