Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Gij grote, machtige Cherubijnen!
Gij dragers van Gods Woord!
Verkrijg voor mij eerbied voor de Heilige Schrift,
voor het Evangelie, en inspireer mij om ook hierover
te getuigen, te spreken met anderen.

Help mij dat mijn woorden altijd vol liefde zijn.

Laat mij waakzaam zijn, zodat ik merk als er in gesprekken
negatieve kritiek geuit wordt, en ik met uw hulp dit dan
in positievere banen kan leiden.

Verkrijg mij de genade van een diepere kennis van God,
en om de genade Gods Woord
in mij te mogen dragen, zoals gij,
om hierin de kracht te mogen vinden
voor mijn dagelijks leven.
Amen.