Kunnen Engelen zondigen?

Kunnen Engelen zondigen?

Nee, het is onmogelijk voor hen om te zondigen, omdat ze het aangezicht van God zien.

Ze beschouwen voortdurend Zijn oneindige goedheid en ontlenen daaraan een volmaakt geluk, dat elk deel van hun natuur bevredigt.

Buiten God is er niets dat een aantrekkingskracht op hen uitoefent.

Er is voor hen geen goed mogelijk, behalve door Zijn wil te doen; daarom kunnen ze niet zondigen.

Wanneer ik zondig, dan is dat omdat ik in plaats van God een of ander tijdelijk goed wil hebben, en dat terwijl ik uiteindelijk weet dat het me ellende zal brengen.