Kracht en schoonheid

Kracht en schoonheid

De kracht van de Engelen is ongelooflijk: één enkele van deze gezegende geesten kan miljoenen gewapende mannen verslaan, ja, de hele wereld samen. [In het boek der Koningen staat dat een Engel in één nacht 85.000 Assyriërs, de vijanden van het volk van God, doodde.]

Zij kunnen de winden doen waaien, de regen doen vallen, de donder doen bulderen; zij kunnen stormen opwekken, aardbevingen veroorzaken, overvloed en gebrek geven, allerlei kwalen genezen en toebrengen, en vele andere dingen in werking stellen, bijna in een ogenblik.

De Heilige Engelen zijn dus zeer machtig! Ook jouw Engelbewaarder.
Onvoorstelbaar dat de Engelbewaarders, die zo machtig zijn, zo bescheiden, onzichtbaar, en onopvallend aan onze zijde staan. Zij volgen Jezus na, de Almachtige God, Die vrijwillig voor ons onmachtig werd, een klein mensenkindje!

Het is om hun snelheid aan te geven dat zij met vleugels zijn afgebeeld; die overtreffen die van de wind: in een oogwenk kunnen zij van het ene einde van de wereld naar het andere gaan – dus in zekere zin overal zijn, zoals Tertullianus zegt.

Maar hun schoonheid is verrukkelijk: de grootste schoonheid op aarde is mismaakt in vergelijking met hen, en de minst schone onder de Engelen bezit meer bekoorlijkheden dan alle aardse schoonheden tezamen.

Hier gaat de geest op in de beschouwing van een oneindigheid van schoonheden, die onder de Engelenkoren te vinden zijn; want als de geringste der Engelen zo bekoorlijk is, en als zij zo talrijk zijn, mijn God! wat voor schoonheid is er dan te zien in het hemelse Jeruzalem!

Om ons een idee te geven van deze waarheid, zegt de heilige Anselmus, dat als God een Engel in de baan van de zon zou plaatsen, en hem zou omringen met evenveel zonnen als er sterren zijn, en de gezegende geest zou toestaan om in geleende vorm één enkele straal van zijn heerlijkheid uit te zenden, deze meteen alle schitteringen van de zonnen zou verduisteren en onzichtbaar maken.