Kom, bereid je voor!

Kom, bereid je voor!

In het boek van de profeet DaniĆ«l lezen we dat koning Belsassar de vaten van de tempel ontheiligde door ze lichtzinnig te gebruiken op zijn feest en zo verzuimde GOD te verheerlijken, “in wiens hand uw levensadem is en de hele loop van uw leven” (Dan 5:23). Hij was verrast door het geschrift op de muur dat zijn wandaden beoordeelde. Het is beter de liefdevolle oproep van GOD te horen en er acht op te slaan: “Kom, bereid je voor!” dan verrast te worden door het “geschrift op de muur” dat ons leven veroordeelt.

De boze slaapt niet. Daarom mogen ook wij ons niet verslapen en geen tijd verliezen. Iedereen die de wekroep van de Engel in zijn hart heeft gehoord, hoeft slechts de hand van zijn hemelse metgezel vast te pakken en hij zal hem op de juiste plaats en bij de juiste taak zetten.

Als we deze hand van onze Engel nog niet voelen, moeten we eenvoudiger worden; we moeten leren aandachtiger te luisteren, te gehoorzamen en in stilte ontvankelijk te worden voor de innerlijke wereld in ons, zelfs terwijl we ons oefenen in innerlijke stilte voor de oppervlakkigheden van de uiterlijke wereld. Dan zal de Engel voor ons een onzichtbare werkelijkheid worden.

Opus Angelorum is een geestelijke familie van

Engelen en mensen.

Wij zijn met elkaar verbonden door middel van “de brug van de Heer” in het Tabernakel. Wanneer wij voor het Tabernakel knielen, is er geen afstand meer tussen de aanbidders, waar zij zich ook bevinden. Het Tabernakel moet altijd ons centrum zijn.

Van hieruit gaan de Engelen met hun beschermelingen op weg naar hun dagtaak en werk. Naar dit centrum trekt Maria zielen die hulp zoeken. Hier worden gebeden van voorbeden omgezet in de daadwerkelijke hulp van GOD.

Zo is GOD altijd het centrum:

HIJ, Zijn Kruis, Zijn Bloed, Zijn Liefde.