In dienst van het Koninkrijk

In dienst van het Koninkrijk

De H. Bonaventura zegt dat de Heerschappijen de macht om te bevelen toestaat.

De H. Thomas voegt toe dat de Heerschappijen al dat gene bestemmen wat te doen is, en wel door de lagere Engelen in de orde van leiding, en ze maken aan de lagere koren ook de bevelen bekend die van God komen.

De Heerschappijen zijn dus machtige Engelen, die de heerschappij over de grootse schepping bezitten, maar hun autoriteit gebruiken in dienst van het Koninkrijk en niet in een of andere act van dictatorisch machtsspel.

Deze manier van misbruik van de macht van de Engelen komt alleen voor bij de gevallen engelen en hun demonische koren.

Je moet met de Heerschappijen God liefhebben door een grote  ijver, streng met jezelf maar wijd en liefhebbend met de anderen omwille van God.

De ware heerschappij verkrijgt men niet met wapens en geweld, maar door de liefde. God is de liefde. De heilige Heerschappijen zijn dragers van Gods liefde voor ons, en zij verspreiden ze overal.