Hun tijd van beproeving

Hun tijd van beproeving

Toen ze als eersten werden geschapen, waren de Heilige Engelen niet in hun huidige staat. Ze waren heel dicht bij God, maar ze zagen Hem niet van aangezicht tot aangezicht. Ze hadden genaden zonder aantal, maar de genade van het volharding tot het einde was hen niet vanaf het begin verzekerd. Zij moesten worden op de proef gesteld: hun gehoorzaamheid en onderwerping moest worden getest voordat zij binnen zouden gaan in hun “beloning”.

Allen moeten op de proef worden gesteld, voordat ze hun erfenis en hun kroon kunnen ontvangen.

Voordat ik tot de vreugde van de Hemel word toegelaten, moet ik beproevingen en bekoringen ondergaan. Dit zijn de prijzen die betaald moeten worden voor de schat van de eeuwige vreugde. Hoe bereidwillig zou ik ze moeten accepteren, aangezien dit Gods universele wet is!

Deze beproeving had tot gevolg dat Lucifer en zijn opstandige engelen uit de hemel werden geworpen.

Michael en alle Heilige Engelen gehoorzaamden met vreugde en ontvingen als hun beloning de zaligmakende aanschouwing en de onuitsprekelijke vreugde die in alle eeuwigheid voortduurt.

Hoe grootmoedig is God in zijn beloningen! Een kortstondige daad van onderwerping en de Hemel der Hemelen is zijn gevolg! Wat ben ik blij dat ik zo’n vrijgevige Meester heb!