Hun bovennatuurlijke kennis

Hun bovennatuurlijke kennis

De Engelen hebben in het begin kennis ontvangen van de Menswording van het Goddelijke Woord.
God openbaarde het aan hen toen Hij van hen verlangde de heilige Mensheid van Jezus Christus te aanbidden.
Maar zij kenden niet alle omstandigheden die daarmee gepaard zouden gaan.
Zij wisten niet dat Hij op aarde een leven van smart zou leiden en een dood van schaamte zou sterven. Deze werden geleidelijk en ten dele geopenbaard.

Wij moeten ons tevreden stellen, zoals de Heilige Engelen doen, om zoveel te weten als God wil en niets meer.

De Heilige Engelen hebben ook een doordrongen kennis van de menselijke aangelegenheden.
God openbaart hun alles wat nodig is voor de uitoefening van hun bescherming over ons, de gevaren waaraan wij zullen worden blootgesteld, de bekoringen die ons zullen overvallen, soms de geheimen van ons hart.

Wij zouden God moeten vragen dat onze beschermengelen ons door en door kennen, zodat zij ons in volmaakte veiligheid kunnen bewaren.