Hoe weet ik of een ingeving van de H. Geest komt of de Engel?

Hoe weet ik of een ingeving van de H. Geest komt of de Engel?

Normaal gesproken kunnen we geen verschil zien tussen een ingeving van de Heilige Geest of van de Engel.. De reden hiervoor is dat uiteindelijk elke goede inspiratie die we ontvangen, afkomstig is van de Heilige Geest, maar door middel van een Engel aan ons wordt doorgegeven!

Want zoals de heilige Johannes van het Kruis aangeeft: “De wijsheid daalt van God af via de hoogste Engelenkoren naar de laatste en van deze laatste naar de mensen…. Gewoonlijk zijn deze ingevingen afkomstig van God, door middel van de Engelen, en deze geven ze op hun beurt zonder uitstel door aan elkaar. Deze mededeling is dus als die van het zonlicht dat door vele achter elkaar geplaatste ramen schijnt”.

Om een ander beeld te gebruiken: de ingevingen van de Heilige Geest gaan via onze beschermengel naar ons toe op een manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop elektrische energie via een transformator naar een elektrisch apparaat gaat. Zoals een elektrische transformator de spanning van een stroom filtert, wijzigt en aanpast, zodat deze op het juiste moment en op de juiste manier de juiste hoeveelheid energie aan het passende apparaat geeft; zo filtert ook onze beschermengel de ingevingen en genaden die de Heilige Geest ons wil geven, en past deze aan, zodat we er gebruik van kunnen maken in overeenstemming met de hoeveelheid genade en wijsheid die we bezitten.

De manier waarop de inspiratie kan worden herleid tot de Heilige Geest is dus tweeledig. Ten eerste kan de heilige Geest elke Engel een bijzondere zending toevertrouwen, zoals aan St. Gabriƫl de Blijde Boodschap aan Maria was toevertrouwd.

Ten tweede wordt de dienst van elke Engel uitgevoerd in de kracht van het Licht van de Glorie en dus met de gaven van de heilige Geest. In de gewone uitoefening van zijn dienst weerspiegelt dus elk licht, elke kracht en elk advies dat hij ons meedeelt, de kracht van de Heilige Geest die door zijn zeven Heilige Gaven werkt!