Hoe komen de Heilige Engelen tot kennis?

Hoe komen de Heilige Engelen tot kennis?

Wij mensen komen tot kennis door zintuiglijke ervaringen. Stel er zou een mens zijn, die niet met zijn ogen kon zien, of iets met zijn oren horen; die niets van een aanraking zou kunnen voelen, die niets zou kunnen smaken en die niets zou kunnen ruiken – die persoon zou nooit een enkele gedachte hebben! Want al onze kennis verkrijgen wij door onze lichamelijke zintuigen.

Hoe is dit dan bij de Engelen, die geen lichaam hebben? Zij werden door God geschapen met een ingegoten kennis over natuurlijke dingen. Je zou het je kunnen voorstellen als met een computer die met een harde schijf wordt afgeleverd, waarop reeds alle informatie opgeslagen is!

Een mens wordt klein en hulpeloos geboren; hij moet leren praten, lopen, denken. Het duurt een hele tijd voordat hij volwassen is. Maar iedere Engel was bij zijn schepping meteen “af”. God heeft als het ware, iedere Engel zoveel kennis in zijn wezen ingeprent, als Hij aan deze Engel wilde meedelen.

De Heilige Engelen hoeven niet over iets “na te denken”, want hun volmaakte verstand “kent” datgene meteen vanaf het moment dat deze zaak voor hun verstand vertoond wordt. Het verstand van de Engelen moet niet eerst wachten op het lichamelijke proces van de hersens, zoals bij ons – hij  w e e t  eenvoudig.

Hun ingegoten kennis vanaf hun schepping betrof vooral de natuurlijke schepping. Bijv. over de krachten in de natuur, het heelal, de kosmos en die werden aan hun zorg toevertrouwd.
Daarom is de kennis van een “eenvoudige”  Engel, onmetelijk veel groter, als die van de meest geleerde mens!

Als je dan bedenkt dat jouw eigen Engelbewaarder eveneens deze kennis heeft… dat kan je dan met een hele grote bewondering vervullen! En hij staat naast je om je met zijn kennis te kunnen helpen zodat je de dingen om je heen beter kunt begrijpen.