Hoe communiceren de Engelen met ons?

Hoe communiceren de Engelen met ons?

Er zijn twee manieren waarop ze dit doen. We kunnen de ene de gewone manier noemen en de andere de minder gewone manier. Op de gewone manier communiceren de Engelen met ons door gedachten in onze geest te brengen, beelden in onze verbeelding en gevoelens in onze emoties.

  • Ten eerste kunnen ze gedachten in onze geest brengen door ons woorden te sturen die worden ontvangen in de innerlijke zintuigen, bijvoorbeeld in de verbeelding.
  • Ten tweede kunnen ze ons intellectuele visioenen sturen die een abstracte waarheid communiceren of het licht om zulke uitspraken over de waarheid te doen. Bovendien kunnen de Heilige Engelen ons geestelijke vertroostingen meedelen.
  • Tenslotte communiceren de Engelen met ons door een bepaalde spanning of druk in onze ziel of ons lichaam te veroorzaken. We kunnen het sterke gevoel krijgen dat we gewoon iets moeten doen, of ergens naartoe gaan, of iemand helpen, of bidden voor een speciale intentie.

Velen van ons hebben deze gevoelens, die uit het niets lijken te komen en ons aansporen om vastberaden te handelen om iemand te helpen die wanhopig in gevaar is of in nood.

Aan de andere kant is er een andere manier waarop de Engelen met ons communiceren op een manier die we minder gewoon kunnen noemen.

Dat is door woorden te gebruiken en hardop tegen ons te spreken op een manier die we duidelijk kunnen verstaan. Het komt natuurlijk zelden voor dat een Engel tegen ons spreekt op een toon die we gemakkelijk kunnen verstaan. Maar we kunnen in de Schrift veel voorbeelden vinden van Engelen die spreken tot de personen aan wie ze zijn verschenen.

Denk bijvoorbeeld aan de lange gesprekken tussen de heilige Rafaël en Tobias die voor ons zijn opgetekend in het Boek Tobit; of de uitgebreide openbaringen die de heilige Gabriël aan de profeet Daniël gaf; of de aankondigingen die de heilige Gabriël aan Maria gaf in haar huis in Nazareth, en aan de priester Zacharias in de tempel in Jeruzalem.