Heerschappijen

Heerschappijen

We komen nu bij de middelste Hiërarchie, die dus de hele kosmos omspant.

Als je in het woordenboek kijkt, zie je de synoniemen voor heerschappij. Daar wordt o.a. macht aangegeven, regering, opperbestuur, regiment, rijk. Dan heb je al meteen een beetje een idee wat tot de opgaven van het vierde koor van de H. Engelen behoort.

Hun naam betekent de “heerschappij”  die deze Engelen uitoefenen over de lagere koren en ook over de lagere geschapen dingen.

Ook Paulus zegt in zijn brief aan de Kolossenzen dat zij heerschappij uitoefenen over de dingen onder hen en zodanig opperbestuur hebben over de handelingen van de krachten en machten.

Dionysius zegt: zij zijn ware heersers, die onophoudelijk streven naar heerschappij en de bron van de heerschappij… ze wenden zich niet tot ijdele schaduwen, maar geven zich heel en al over aan de ware Heerser, en zijn voor altijd verenigd, met de Goddelijke bron van iedere heerschappij.