Hebben landen een eigen Beschermengel?

Hebben landen een eigen Beschermengel?

Thomas van Aquino, evenals vele kerkvaders leren, dat elk land zijn eigen Beschermengel heeft. De H. Clemens van Alexandrië gaat zelfs zo ver dat hele “regimenten van engelen zijn verdeeld over naties en steden”.

In het bijzonder moet worden opgemerkt dat Portugal al eeuwenlang een sterke en diepe devotie heeft voor zijn Beschermengel. Deze natie kreeg in de zestiende eeuw inderdaad toestemming van Paus Leo X om een speciale feestdag in te voeren ter ere van haar Beschermengel. De feestdag valt elk jaar op 10 juni.

Frankrijk heeft zich door de eeuwen heen eveneens gewijd aan de Aartsengel Michaël als haar beschermheilige. Deze Toewijding gaat terug tot koning Karel de Grote in de eerste jaren van de 9e eeuw.

Bovendien moeten alle Amerikanen zich bewust zijn van het feit dat er in het nationale heiligdom van het wereldapostolaat van Fatima in Washington, NJ, een standbeeld is opgericht ter ere van de Beschermengel van de Verenigde Staten. Het standbeeld is 1 meter 80 hoog en weegt 5 ton. Het is gesneden uit carraramarmer door een wereldberoemde Portugese beeldhouwer. Het werd ingewijd op 4 juli 1982.