God geeft genade aan de kleintjes

God geeft genade aan de kleintjes

Hoewel deze strijd wereldwijd is en enorme, eeuwige gevolgen heeft voor alle zielen, ligt de frontlinie niet op de slagvelden van Oekraïne of een ander oorlogsgebied. We lezen er niet over in de media en het wordt ook niet gepland in de oorlogskamers van onze generaals.

Deze strijd vindt plaats in de onopvallende situaties en beproevingen van het dagelijks leven. Hoewel het onbeduidend lijkt, te klein om door de “radar” van de vijand opgemerkt te worden, zijn het juist onze kleine [maar o zo moeilijke!] overwinningen van zelfoverwinning, geduld, vrijgevigheid, nederigheid, zelfgave liefde, actieve naastenliefde, etc., die de handen van de Engelen vullen met kracht om de vijand te verslaan en zielen voor God te winnen.

Steeds weer lezen we in de Schrift dat God genade schenkt aan armen en nederigen, aan berouwvollen en nederigen.

Het is een pure uitstorting van de liefde en barmhartigheid van God. Het is echt zo: de Heer gaat voorbij aan de rijken en groten en machtigen van deze wereld en staat stil voor heel kleine, onbeduidende, gewone mensen van het dagelijks leven, die met goede wil en met zoveel mogelijk liefde en trouw hun plicht vervullen.

Hij kan zo handelen, want Hij is soeverein in Zijn heiligheid en majesteit, in Zijn alwetendheid en almacht.