Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa, kom ons te hulp!

Wees onze machtige voorsprekers bij onze Heer en God.
Kom, reinig en heilig onze gedachten, dat ze in alles God zoeken.
Kom, help ons bij ons werk, dat wij mee mogen helpen om Gods rijk op te bouwen.
Kom, verkrijg ons christelijke politici, die zich voor de waarheid en het leven inzetten.
Kom en bescherm onze landen en heel Europa tegen de machten van de Boze.
Verkrijg voor ons bekering en vrede!
Kom en help onze gezinnen in alle gevaren en stormen die hen bedreigen.
Kom de kinderen en jongeren te hulp en help hen hun harten voor Jezus te veroveren.
Kom de Kerk en alle christelijke gemeenschappen te hulp, zodat ze in het vuur van Gods liefde gereinigd en geheiligd worden.
Kom en wek vele roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, die met heel hun hart God dienen.

Kom, gij machtige Engelen met uw legioenen, en red Europa,
dat wij ons allen bekeren en God weer de eer geven, die Hem alleen toekomt! Amen.