Summary

Summary

Nu hoop ik dat de Serafijnen je al een beetje meer nabij zijn gekomen. In ieder geval kunnen we ze voor veel belangrijke zaken aanroepen.

Om het nog eens samen te vatten, zet ik alles op een rijtje.
Dan weet je precies waarvoor je hen om hulp kunt vragen.

Gij H. Serafijnen, Engelen van de liefde, verkrijg ons op uw voorspraak:

  • de genade van het SOLI DEO. Het verlangen naar God alleen als hoogste van al onze wensen.
  • de genade van een vurige naastenliefde, het verlangen om anderen in aanraking te brengen met Gods liefde.
  • Om licht te mogen uitstralen in de duistere wereld van het ongeloof. En op die manier getuigenis te geven van onze God die licht en liefde is.
  • Om te mogen groeien in eerbied voor Gods Heiligheid.
  • Om de genade van de gehoorzaamheid
  • Om met vreugde Gods wil te vervullen.
  • Om te mogen groeien in liefde tot Jezus in de H. Eucharistie en voor de aanbidding.
  • Om de genade van lofprijzing en dank.
  • Om “reine lippen”: dat onze woorden gelouterd mogen worden en de waarheid verkondigen.
  • Om de genade alles wat ik doe met een zuivere intentie te verrichten, tot eer van God.

Je ziet, we hebben de Serafijnen heel erg nodig!