Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Wij smeken u: bedekt ons met uw schild!

Wij smeken u: beschermt ons met uw zwaard!

Wij smeken u: verlicht ons met uw glans!

Wij smeken u: redt ons onder de schutsmantel van Maria!

Wij smeken u: bergt ons in het Hart van Maria!

Wij smeken u: legt ons in de handen van Maria!

Wij smeken u: toont ons de weg naar de poort des levens, het geopende Hart van onze Heer!

Wij smeken u: leidt ons veilig naar het hemelse Vaderhuis!