Gebed voor wetenschappers

Gebed voor wetenschappers

Gij Heilige Cherubijnen,
met volheid van kennis,
wees onze machtige voorsprekers
voor onze huidige wetenschappers.

Bijzonder voor hen, die zonder eerbied voor Gods wetten,
hun onderzoekingen verrichten en dan
geleid worden door het gebroken licht
van de gevallen engelen, die echter
wel hun kennis hebben behouden.
Maar zij stellen alles in dienst van de cultuur van de dood,
de macht en de zelfverheerlijking.
Verhinder hun werk, en verkrijg voor hen de genade van de bekering!

Geloof en wetenschap zijn niet met elkaar in strijd:
de wetenschap is door God gegeven
en zou in dienst moeten staan van Gods verheerlijking.

Heilige Cherubijnen, wees onze machtige voorsprekers
bij Gods troon.
Amen.