Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gebed tot de Engelbewaarder van Nederland

Gij heilige Engelbewaarder van Nederland! De liefdevolle goedheid van God Vader heeft ons mooie vaderland aan uw zorg toevertrouwd. U moet haar beschermen en helpen, om zich volgens Gods plannen verder te ontwikkelen. Wij geloven in uw voorspraak voor Gods troon en vertrouwen op uw hulp. Wees dus onze leider, zodat wij met u onze opdracht vervullen.

Help de Kerk in Nederland om Christus vrijmoedig en met vreugde te verkondigen, om zo onze donkere dagen met het licht van het Evangelie te verlichten. Door het zegeteken van het Kruis, houdt alle vijandige machten, die ons bedreigen, ver van ons.

Wij geven al onze gebeden aan u, zodat u deze voor de troon van Gods majesteit aanbiedt. In vereniging met het offer van de Heer, dat dagelijks op onze altaren opgedragen wordt, mogen ze ons die genaden schenken, die wij in dit uur van de geestelijke strijd het meeste nodig hebben.

En bewaar ons altijd onder de beschermende mantel van Maria, onze hemelse voorspreekster, onze koningin en moeder, zodat wij trouw de weg van Jezus gaan, de enige die van de aarde naar de hemel leidt. Daar, in de gemeenschap van alle volkeren als de éne familie van God, willen wij met u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanbidden en lofprijzen in eeuwigheid. Amen.