Gebed tot de Cherubijnen

Gebed tot de Cherubijnen

Gij Heilige Cherubijnen, machtige Engelen vol kracht,
Gij beschermers van ons grootste
heiligdom hier op aarde,
het Tabernakel met onze Heer Jezus Christus:
bescherm de H. Eucharistie
waar Jezus Zich zo weerloos maakt,
onder uw machtige vleugels
tegen alle oneerbiedigheid en heiligschennissen.
Bescherm ook het kleinste Heiligdom,
mijn hart, dat Jezus in zich draagt,
zodat ik Hem nooit kwijtraak
en met u verenigd Hem mijn aanbidding en liefde schenk. Amen.