Gebed om wijsheid

Gebed om wijsheid

Gij Heilige Cherubijnen,
Engelen vol kennis en wijsheid!

Kennis is macht: hoe machtig moet u zijn,
gij hoogste dragers van wijsheid!

Verlicht ons met uw kennis van Gods woord!
U ziet nooit een woord afzonderlijk,
maar alle samenhangen tegelijkertijd.

Help ons de Heilige Schrift steeds beter te leren kennen,
vreugde te vinden om ons erin te verdiepen,
met eerbied Gods woord in ons op te nemen
zodat ook wij
dragers van Gods woord worden,
zoals Gij!

Amen.