Engelachtige reinheid

Engelachtige reinheid

Wat bedoelen we als we het hebben over engelachtige reinheid?
We bedoelen in de eerste plaats een volmaakte haat en minachting voor alle zondige, zintuigelijke genoegens, en afkeer voor hun verachtelijkheid en waardeloosheid.
We bedoelen een sterke vastberadenheid om elke verleiding te weerstaan aan elke verwennerij van ons lichaam die tegen de wil van God ingaat.
We bedoelen bovendien een zeer zorgvuldige vermijding van alles wat ons zou kunnen leiden tot het beledigen van God door kwade gedachten of voorstellingen; een zorgvuldige bewaking van onze ogen, een waakzaamheid over al onze zintuigen, en een voortdurende bescheidene houding.
Kan ik aanspraak maken op dit alles?

De zuiverheid van de Engelen is veel meer dan dat. Het omvat ook volledige onthechting van alle gedachten over zichzelf, van alle eigenzinnigheid, van elk verlangen om hun eigen glorie te bevorderen.

Wat een contrast met mezelf, die voortdurend met mezelf bezig is, mijn eigenliefde koestert, zich verzet tegen elke verwonding die het eigen ik heeft opgelopen! Dit alles is niet engelachtig, maar juist het tegenovergestelde.

De zuiverheid van de Engelen bestaat vooral uit het feit dat ze in hun hele natuur op God gericht zijn. Hij is het enige object van hun bestaan. Zijn glorie en Zijn eer zijn hun enige motief tot actie. Hun enige vreugde is Hem te dienen, Hem te loven, Hem te vereren. Alles behalve God is in hun ogen waardeloos. Dit is wat hen meer dan gelukkig maakt.

Dit is wat ik moet nastreven, als ik de zuiverheid van de Engelen wil bereiken.