Eerst de aanbidding!

Eerst de aanbidding!

Wij mensen denken altijd het eerst aan ons zelf en hebben honderd en een wensen en gebeden om hulp voor ons en onze dierbaren.

De Heilige Engelen willen ons echter leren om altijd in ons gebed het eerst met de lofprijzing van God te beginnen! Als we dit samen met onze Engelbewaarder doen, dan maakt het ons blij en ons gebed van aanbidding verheft ons uit onze alledaagse beslommeringen.

E e r s t  God loven, dan danken voor al Zijn liefde en al het goede wat Hij ons geeft, en dan pas onze intenties om hulp en genade:  z o  leren het ons de Heilige Engelen!

Je kunt bijvoorbeeld met je Engelbewaarder iedere keer een Sanctus bidden

  • Voordat je je emails gaat lezen.
  • Of om een bepaalde plaats te zegenen.
  • Voordat je met je gebed begint.
  • Samen met de Engelbewaarder van iemand anders, vooral als je een moeilijk gesprek te voeren hebt.
  • Als je depri bent, of kwaad wilt worden, of bij een bekoring.
  • Samen met de Engelbewaarders van alle mensen, voor wie je bijzonder wilt bidden.
  • Om bescherming tegen de boze.
  • Als je samen met anderen bidt, bijzonder voor iemand die in moeilijkheden is.
  • Of als je –net als ik- bang bent voor honden! Dan bid het Sanctus, en je zult zelf de kracht van dit gebed ontdekken!