Een geestelijke strijd

Een geestelijke strijd

De donkere onweerswolken stapelen zich dreigend op aan de horizon. Het kwaad schijnt in onze tijd overal in de wereld toe te nemen. Maar God laat Zijn kinderen, Zijn Kerk niet in de steek. Een opening in de duistere hemel, en stralenbundels van licht zijn te zien. Hoe zwarter de duisternis, des te stralender schijnt het licht! God stuurt zijn H. Engelen om ons te helpen. St. Michael en zijn hemelse legerscharen staan bereid.

God echter maakt deze hulp van één ding afhankelijk: wij moeten erom vragen! Niet alleen voor ons zelf, maar ook om andere mensen te helpen, waar ook ter wereld.

Met deze site wil ik je de wereld van de Heilige Engelen meer nabij brengen, je duidelijker maken wie zij zijn. Maar ook hoe je met je eigen Engelbewaarder een vriendschap kunt opbouwen en daarin kunt groeien. Maar vooral wil ik je inspireren om in iedere situatie de Heilige Engelen aan te roepen, om in de geestelijke strijd van onze huidige tijd te overwinnen en het goede te kiezen, om dichter bij God te komen en Hem nabij te blijven.

Onze tijd is een grote tijd! Het is een uitdaging en een opgave om voor God te strijden, Hem trouw te volgen. En dat zal veel beter gaan als we het samen met onze hemelse broeders doen.

Met beide benen op de grond, met een open oog voor de noden van onze tijd en met onze sterkste wapens steeds in de aanslag: gebed en offer.
En met de strijdkreet van St. Michael in ons hart: WIE IS ALS GOD!