Een geestelijke strijd

Een geestelijke strijd

Wij leven in een tijd van geestelijke strijd, zoals het nog nooit in de Kerk is voorgekomen. Een strijd tussen waarheid en ketterij, tussen naturalisme en de bovennatuurlijke zicht. Uiteindelijk is het een strijd tussen de Heilige Engelen en de boze geesten van bedrog, hoogmoed en de haat tegen Christus, tegen de mensgeworden God.

Kunt u alstublieft uitleggen wat u daarmee bedoelt?

Ik wil zeggen dat wij ons in een strijd bevinden, waarin geen duidelijke visie op de waarheid meer bestaat, zoals die altijd door de Kerk is doorgegeven.

We hebben binnen de Kerk de aanwezigheid nodig van de Heilige Engelen die ons de ware visie op God brengen die de Kerk altijd heeft gehad.

Vandaag de dag is er een vreselijke, wijdverbreide leerstellige, morele en liturgische verwarring, en zelfs goede mensen beginnen te twijfelen aan de fundamentele, voor de hand liggende waarheden die de Kerk al 2000 jaar lang onderwijst.

De goede mensen beginnen zelfs te twijfelen aan de basiswaarheden over anticonceptie, echtscheiding en het leven in een overspelige relatie. In sommige opzichten hebben deze woorden een magisch, demagogisch effect. Ze verbergen vaak de waarheid achter ogenschijnlijk mooie en verleidelijke en indrukwekkende formuleringen zoals “primaat van barmhartigheid”, “verrassingen van de Heilige Geest”, “individueel bewustzijn”, “pastorale begeleiding”, “proces van onderscheiding”.

Al deze formuleringen kunnen de goddelijke waarheid die de Kerk altijd heeft geleerd over morele kwesties verbergen en verdraaien.