Een dringende behoefte

Een dringende behoefte

Ik geloof dat we vooral in deze tijd van crisis in de Kerk dringend behoefte hebben aan een nieuw bewustzijn van de heilige Engelen en hun werk in het Koninkrijk van God.

We moeten hen aanroepen, hen inzetten om God in Christus te verheerlijken en om het Koninkrijk van Christus te verspreiden over de schepping en in de maatschappij, Christus is Koning, en om de geestelijke wapens te hebben die we nodig hebben in de strijd tegen de gevallen engelen.

We kunnen dit niet doeltreffend doen zonder de aanwezigheid van de heilige Engelen, in het bijzonder de heilige aartsengel Michaël.