Dragers van het Evangelie

Dragers van het Evangelie

In deze visioenen van Ezechiel zien wij dat de vier levende wezens dragers zijn van God zelf. Zij vlogen heen en weer als bliksemschichten. Ze gingen naar waar de geest hen dreef.

Als je nu bedenkt dat de Cherubijnen vol van Gods wijsheid zijn, is het niet moeilijk te begrijpen, dat zij heel bijzonder dragers zijn van Gods Zoon, het WOORD. En Zijn wijsheid die Hij heeft geopenbaard, toen Hij als mens op deze aarde leefde, moet wereldwijd verkondigd worden! Dat was zijn opdracht aan de apostelen:

“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping”. Mc 16,15

Als je dan nog eens de beschrijving van Ezechiel leest, kun je goed begrijpen dat deze vier bijzondere Cherubijnen de dragers zijn van het Evangelie, de Blijde Boodschap!

De kerkvader Irenaeus ziet namelijk in de vier levende wezens de symbolen van de vier Evangelisten. Iedere evangelist schreef in een ander perspectief over het ENE leven van Jezus. Het zijn vier verschillende berichten en toch EEN.

Matteus is de leeuw; Markus de mens; Lucas de stier; en Johannes de adelaar.