Doorzichtig worden voor de Engel

Doorzichtig worden voor de Engel

De Heilige Engelen kunnen alleen door ons heen werken als we zuiver en als kinderen zijn, los van onszelf en ons streven naar eigenbelang, en volgzaam voor hun ingevingen.

Op deze manier worden we doorzichtig voor hen – door de helderheid en oprechtheid van ons karakter, door eenvoud en zuivere liefde voor God. Als we zo helder en transparant zijn geworden voor de Engel en voor het Licht van God in hem, dan kunnen de Engelen door ons heen hun stralingskracht effectiever inzetten in de strijd om het Koninkrijk van God.

Net zoals de Engelen voor ons als telescopen zijn waardoor we God van veel dichterbij en duidelijker kunnen zien, als veel absoluter en verhevener, zo zijn wij voor de Engelen als deuren waardoor ze het binnenste van de zielen beter kunnen benaderen, om hun handelingen te verlichten en te sturen.

Dat wil zeggen, als we gezuiverd zijn van ons egoïsme en zelfzuchtigheid, dan kunnen de Engelen ons gebruiken door onze verdiensten uit gebed en opoffering om de harten van vele andere mensen tot God te brengen, mensen die anders nooit open zouden staan voor de genade.

Onze eerste strijd voor het Koninkrijk van God begint dus bij onszelf. We worden zuiver en als kinderen, transparant, “licht”, door levend geloof en armoede van geest, door onthechting van wereldse goederen en zelfs van onze talenten; uiteindelijk door te leren ons alles opslokkende zelf te vergeten.

Het Koninkrijk behoort aan de armen en de nederigen, dat wil zeggen aan hen die het met een nederig hart hebben aanvaard.