De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

D i e n e n  staat tegenwoordig niet hoog aangeschreven. “Je moet jezelf verwerkelijken”: een kreet uit onze tijd. Als je opgaat voor een sollicitatiegesprek, moet je jezelf weten te ‘verkopen’. Overtuigd zijn van al je geweldige eigenschappen om de ander te kunnen overtuigen dat jij daarom de beste kandidaat bent.

Maar God ziet het heel anders.

  • Jezus zegt: “IK ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”.
  • Maria noemt zich: “Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”.
  • De Engel zegt tegen de apostel: “Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij”.

En in de brief aan de Hebreeën wordt over de Engelen gezegd: “Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden vanwege hen, voor wie het heil is weggelegd.”

Plastisch voorgesteld: een machtige Engel legt zijn schitterend hemelgewaad af en hult zich in een eenvoudig pelgrimskleed, om in de diepte als eenvoudige Engel van het negende koor een mensenkind te  d i e n e n!

Twee visies haaks op elkaar: Non serviam en serviam!

Een bewuste keuze om te  w i l l e n  d i e n e n  betekent navolging van Jezus, Maria en de Engelen.

Wat een uitdaging om tegen de stroom in te gaan!
Niet jouw ik is het belangrijkste maar de ander.
Jezelf vergeten om er voor je naaste te zijn.
Dat kun je overal en in iedere situatie.