De Vorsten

De Vorsten

Het zesde koor van de H. Engelen is dat van de Vorsten, ook wel vorstendommen genoemd. Zij zijn de “prinsen”  en hun grootste opgave en verantwoording bestaat daarin, dat zij de mensen helpen en beschermen.

Maar hun naam duidt ook aan dat hun dienst iets met beheer te doen heeft.

De H. Bernardus en anderen, geloofden dat de Vorsten regeerden over de naties in de wereld.

  • TIP: Wij kunnen hen bijzonder vragen om de genade van goedheid.
  • Wij kunnen de H. Vorsten aanroepen dat zij steden en landen behoeden, die wij hen bijzonder aanbevelen, maar ook huizen, fabrieken, boerderijen en tuinen, en iedere arbeidsplek.
  • Wij kunnen hen navolgen door een grote liefde te hebben voor alle dingen, die God geschapen heeft.
  • En ook doordat we alle kleine dingen proberen te doen met een grootst mogelijke volmaaktheid.