De strijd van licht over duisternis binnenin

De strijd van licht over duisternis binnenin

Hoewel geloof, hoop en naastenliefde als een zaadje in onze ziel zijn gezaaid bij het doopsel, waardoor we zijn getransformeerd tot geadopteerde zonen en in staat zijn om te leven als leden van Christus, dragen we allemaal de gevolgen van de erfzonde en voeren we een strijd in onszelf vóór elke vorm van uitwendige strijd met de huidige maatschappij en cultuur.

De Heer zelf komt ons te hulp in deze innerlijke strijd tegen onze kwade neigingen door ons tegelijk met Zijn genade en de Sacramenten de leiding en hulp van de Heilige Engelen te geven. De Heilige Engelen, vooral onze Engelbewaarders, onderwijzen en vermanen ons en leiden ons op de weg van zuivering en heiliging, zodat ze ons kunnen gebruiken als instrumenten in de strijd voor de zielen.

In stilte staat de Engel voor ons, een rijzige gestalte van licht die geen schaduw werpt. In hem is geen spoor van zonde! Zijn gelaat is vervuld van helderheid, want Gods Naam wordt in hem weerspiegeld. Hij is onze Engelbewaarder, onze wegwijzer. Hij gaat ons voor met het licht, zodat we weten hoe we de juiste beslissingen moeten nemen en de richting naar God niet kwijtraken.

Wat de Engel tegen ons zegt heeft geen geluidsgolf voor ons oor nodig; het omhult ons gewoon als licht, dringt door in ons begrip en vult ons hart. In ons hart bevindt zich de vishaak van de Goddelijke Visser, daar waar de zetel van de liefde is. Want wat hebben we aan alle kennis van de wereld als we geen liefde hebben! Waar echter de vurige liefde voor God in Zijn Kerk brandt, daar is ook licht, daar is ook het juiste handelen.