De Serafijnen

De Serafijnen

De naam Serafijn betekent: de “brandende”. Als hoogste koor der Engelen hebben zij een brandende, vurige liefde voor God, en daarin munten zij uit!

De H. Thomas gaat dieper in op het beeld “vuur”.

  • In vuur is een voortdurende vlammende beweging naar boven: dit laat zien hoe de Serafijnen onophoudelijk op God gericht zijn in hun liefde.
  • De actieve kracht van vuur is de hitte, die erop gericht is om alles in de omgeving te bereiken en te verteren. Dit is een beeld voor de activiteit van de Serafijnen die ze vol kracht uitoefenen op allen onder hen, om hen in ijver te ontsteken, en met hun hitte te reinigen.
  • Vuur straalt helder, schijnt fel in de duisternis. Zo hebben de Serafijnen een groot licht in zich, waarmee ze de anderen kunnen verlichten.

Gij H. Serafijnen!
Help ons om God de eerste plaats in ons leven te geven.
Ontsteek onze harten in een vurige naastenliefde,
die allen in onze omgeving bereikt.
Verlicht onze geest,
zodat we vrijmoedig getuigenis durven geven
van ons geloof,
daar waar het nodig is. Amen.