De Serafijnen in onze kerken

De Serafijnen in onze kerken

De Serafijnen vullen vandaag de dag onze kerken, die de plaats van de tempel van toen hebben ingenomen, omdat God Zelf hier aanwezig is. Zijn we ons daar wel genoeg van bewust?!

Zij aanbidden en prijzen de Heer onder de nederige gestalten van de H. Hostie. Wij zouden ons ervan bewust moeten worden dat zij aanwezig zijn en hen vragen om onze koude harten te ontsteken met het vuur van hun liefde, waarvan zij “branden”!

Wij dienen Jezus het meest door deel te nemen aan de H. Liturgie, door onze aanbidding en gebed. Het is het meest noodzakelijke om te doen, omdat de mensen deze dienst het meest verwaarlozen, afgeleid door zoveel wereldse zaken.

Laten we leren van de Serafijnen dat God de Eerste moet zijn in ons leven!