De negen koren der Engelen

De negen koren der Engelen

De ontelbare stralende H. Engelen zijn niet zomaar een “massa”. Zij zijn in grote harmonie in negen verschillende koren ingedeeld.

Deze negen koren zijn wederom in drie Hiërarchieën verdeeld: een grote waarheid en een groot mysterie.

Dit is gebaseerd op het woord van de Heilige Schrift, de traditie en de kerkelijke overleveringen uit vroegste tijden. Later ook de grote kerkleraren: de H. Gregorius de Grote, H. Thomas van Aquino, H. Bernardus van Clairvaux en de H. Bonaventura.

Opgelet, hier komt eerst een klein overzicht. In volgende berichten gaan we inzoomen op hetgeen nu volgt.

Er zijn drie Hiërarchieën; iedere Hiërarchie bestaat uit drie koren. Je ziet, alles in de wereld van God is een schitterende weerspiegeling van de Drie-ene-God!

Wat nu is een Hiërarchie? Dit is een heilige ordening van Engelen, die deelhebben aan Gods kennis en activiteit, en op hun beurt, DIE Engelen leiden, die lager als hen in de Hiërarchie staan, om hun kennis aan hen door te geven.

Een mooi voorbeeld in onze wereld is de Hiërarchie van de Kerk: Paus en Bisschoppen. Ook deze orde is door Jezus zo gewild en ingesteld: zij moeten de Goddelijke waarheid aan alle leden van de Kerk doorgeven en door hen aan alle mensen.

Een Koor van Engelen is een ontelbare hoeveelheid Engelen, die enkele karakteristieke kenmerken delen, wat hun aard en opgave betreft, met de andere Engelen van hun koor.

Oef, dit was een eerste stukje Angelogie!