De Machten

De Machten

Het zevende koor van de H. Engelen is dat van de Machten. Hun naam verwijst naar de Macht van God.

De H. Paulus spreekt in Brief aan de Ef 3,10 over de “goede Machten” en in Ef  6,12 over de “kwade machten”. Want bij de beproeving van de Engelen aan het begin van de tijd, zijn zeker van ieder koor een heel aantal engelen gevallen en zijn de rebellie van de lichtdrager gevolgd. Daardoor is er een soort van “kwade hiërarchie” van demonen in de hel ontstaan.

Iedere gevallen engel heeft die macht behouden, die hij in dat koor had, waarbinnen hij geschapen was. Het is altijd tragisch wanneer Gods gaven tegen Hemzelf gebruikt worden.

De Machten beschermen ons tegen de boze krachten in de wereld, en zij voeren Gods straffen uit in de orde van Zijn gerechtigheid.

TIP:

  • Wij kunnen hen bijzonder aanroepen om de genade van de nederigheid.
  • We kunnen hen aanroepen om groei in geloof, hoop en liefde en in alle andere deugden.