De Krachten

De Krachten

Het vijfde koor van de Engelen zijn de Krachten. Hun naam betekent macht, kracht, sterkte. Zij ontvangen al hun kracht en macht van God, en andersom streven zij met dezelfde dynamische kracht naar de vereniging met God.

Volgens de H. Thomas van Aquino, besturen de Krachten alle elementen, de seizoenen, de sterren, ja zelfs de zon en de maan, kortom alle verschijningsvormen van de natuur. Ook zij geven aan de koren onder hen de macht door, om dat uit te voeren wat te doen is.

Misschien vind je het vreemd dat de Krachten de wisseling van de jaargetijden besturen en de wentelingen van de planeten. Maar bedenk: hoe meer God zijn schepselen in zijn Goddelijk werk betrekt, des te meer worden zijn schepselen geheiligd en des te meer wordt God door hen verheerlijkt.

God zou alles zelf kunnen doen en heel zijn kracht inzetten die  nodig is om de schepping te besturen, maar Hij wordt meer verheerlijkt wanneer zijn Engelen meewerken aan het uitvoeren van Gods wil.

De Heilige Krachten helpen en beschermen ons heel bijzonder tegen de aanvallen van de boze geesten.

TIP: Wij kunnen hen heel bijzonder aanroepen om de genade van waarachtigheid en om gelijkvormigheid met Gods wil, om zelfbeheersing en om getrouw onze plichten te vervullen.