De hulp van de Engelen in de geestelijke strijd

De hulp van de Engelen in de geestelijke strijd

Terwijl de geestelijke krachten van de boze geesten zo aanmatigend in opstand komen, zendt God ons Zijn hulp in het bijzonder door middel van de Heilige Engelen in dit steeds geestelijker wordende conflict.

Deze ‘militaire bijstand’ is een van de hoofddoelen van het Werk van de Heilige Engelen, dat uiteindelijk is bedoelt voor de redding van zielen die God eeuwig zullen aanbidden en prijzen.

Het ‘Werk van de Heilige Engelen’ is meer dan een vertrouwde omgang van een ziel met de bovennatuurlijke geesten.

Het is een zeer krachtige en duidelijke oproep van de Engelen voor een komende strijd, die gevoerd moet worden met alle wapens van de geest tot eer van God, en waarvan men de ondubbelzinnige waarschuwingstekens duidelijk hoort en ziet en voelt in de onderwerping door de goddeloze beweging…en het morele verval overal op aarde.