De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

De Heilige Engelen: Levende leden van de kerk

Christus is de soevereine Heer over alle geesten; Hij oefent zijn macht en gezag uit over zowel de goede als de kwade geesten.

Met betrekking tot de Heilige Engelen is Hij ook hun Hoofd en bron van bovennatuurlijk leven, zodat zij werkelijk leden zijn van zijn Mystiek Lichaam.

De H.Thomas leert deze gemeenschappelijke leer op verschillende plaatsen en baseert zich daarbij op de leer van de apostelen. De gelovigen vormen samen met de Heilige Engelen één lichaam omdat zij allen delen in één gemeenschappelijk doel, de voleinding in God, waartoe niemand komt dan door Christus.

Christus geniet deze voleinding menselijkerwijs volmaakter dan enig ander schepsel. Hij is door God ingesteld als het universele genadebeginsel voor alle schepselen.
Uit Zijn volheid hebben wij allen, mensen en Engelen, ontvangen (vgl. Joh. 1, 16).