De H. Engelen

De H. Engelen

Het negende koor is dat van de H. Engelen. Hiertoe behoren de allermeeste Engelen. Hele legioenen dienen de afzonderlijke Engelen uit de hogere koren bij hun grote opgaven.

Zij zijn ons mensen het meest nabij. Alle Engelbewaarders horen in de tijd van hun dienst tot dit koor.

Zodat niemand kan zeggen: Geen wonder dat jij heilig geworden bent! Jij had het veel gemakkelijker. Jouw Engelbewaarder was een Serafijn!

Nee, ook een Serafijn, als deze geroepen wordt om Engelbewaarder te worden, legt heel zijn grote macht af, om als eenvoudige Engel uit het negende koor, zijn beschermeling te dienen!

Ik kan me voorstellen dat het voor hem zelfs een stuk “moeilijker” zal zijn, om zijn beschermeling te begrijpen, vanwege de enorme afstand tussen zijn heiligheid en macht en onze kleine armzaligheid! Een “gewone” Engel als Engelbewaarder, zal ons mensen heel zeker beter kunnen aanvoelen en begrijpen, omdat hij dichter bij ons staat.

Maar toch is hij ons mijlenver vooruit in heiligheid! En Gods almacht kan vrij in hem werken.

Danken we God voor deze onmetelijke schepping, de wereld van de Heilige Engelen! En vooral omdat het Zijn wil is dat wij hen beter leren kennen en hen aanroepen om ons te helpen.

De Heilige Engelen zijn Gods antwoord op de noden van onze tijd!