De H. Aartsengelen

De H. Aartsengelen

De Aartsengelen zijn het achtste koor. Drie zijn er met hun naam bekend omdat ze in de Bijbel worden genoemd.

Zij zullen in het zonnetje worden gezet tegen de tijd dat hun hoogfeest gevierd zal worden, eind september.

Nu wil ik alleen een krachtig gebed tot St.Michael opschrijven, geïnspireerd door Arnold Guillet:

Heilige Aartsengel Michael, Gij aanvoerder van de goede Engelen, zie, iedere dag wordt onze nood groter.

De strijd, die u in de hemel zijt begonnen, woedt sinds Adam verder op deze aarde. Wij staan reeds aan het begin van de Apokalypse. De grote afval van God is begonnen.

De almachtige Schepper van hemel en aarde wordt doodgezwegen, zijn geboden worden veracht.

De mens bezwijkt voor de ingevingen van Satan en maakt zichzelf tot opperste wetgever en rechter.

De Heilige Kerk van onze Heer Jezus Christus wordt niet alleen door vijanden van buiten maar, wat nog veel gevaarlijker is, door vijanden van binnen uit aangevallen. De wijnberg van de Heer draagt sporen van verwoesting.

Heilige Aartsengel Michaël, hoor onze noodkreet!

Wij kunnen deze heiligschennis, deze hoogmoed, dit moorden en aborteren en de lafheid van de goeden niet meer verdragen.

Kom ons met uw legioenen te hulp!

Werp uw strijdkreet “Wie is als God!” in vurige letters over de horizon! Gij hebt de afgevallen Engelen uit de hemel geworpen in de diepte van de hel, verdrijf de satan uit onze wereld, uit de Kerk, overal waar hij binnen gedrongen is.

Heilige Aartsengel Michaël! Niet alleen onze lippen maar ook onze harten roepen om u, zie onze nood, zie onze moeheid. Zie de Kerk in haar beproeving en vernedering!

Is de Kerk niet het volk van het Nieuwe Verbond, de Bruid van uw Heer? Zijn wij, kinderen van Maria, niet de kinderen van uw Koningin?

Heilige Aartsengel Michaël, kom in Gods kracht naar ons, waarschuw ons, bescherm ons, komt met uw legioenen, kom met alle hemelse legerscharen ons te hulp en toon, dat gij Engelen van God sterker zijt dan de poorten van de hel. Amen.